skip to Main Content

"A goal without a plan is just a wish."

De opdracht aan marketing was en is nog steeds: zorg dat je top-of-mind bent en een voorkeurspositie hebt bij je (potentiële) klanten. Daarmee wordt bijgedragen aan de leadstroom richting sales en het behouden en uitbouwen van klantrelaties. Door het veranderende digitale landschap is de rol van marketing dus steeds belangrijker geworden. Aan marketing teams worden vandaag de dag andere eisen gesteld. Dat vraagt om een specifieke aanpak.

We kennen allemaal de Marketing Mix. Referro heeft echter ook altijd oog voor wat wij de Marketing Competentiemix noemen. Het succes van je marketing & sales inspanningen is namelijk afhankelijk van de mate waarin je je competenties hebt aangepast aan de eisen anno nu. Een belangrijk onderdeel van ons werk is het invullen of aanvullen van de benodigde competenties van onze klanten. Om de doelstellingen van de klant te behalen is het zaak om planmatig te werk te gaan. En vervolgens niet op onze lauweren te rusten, maar continu bezig zijn met verbeteren en optimaliseren. Pushing the limits every day!

Wat is de Marketing Machine?

Resources met de juiste competenties is één. De juiste inzet daarvan is uiteraard even essentieel. De mogelijkheden die de huidige digitale wereld biedt aan marketeers zijn immens. We zijn in staat om steeds meer en betere informatie te verzamelen om daarmee vanuit een data driven proces mensen een persoonlijke ervaring te bieden. Grenzen tussen marketing en sales vervagen. We zetten slimme software zoals Marketing Automation, CRM en Business Intelligence tools in. We zijn steeds beter in staat om het rendement op marketing uitgaven inzichtelijk te maken. Er ontstaan steeds meer specifieke marketing disciplines. Daarin schuilt echter ook een gevaar, namelijk het gevaar van suboptimalisatie. Vandaar dat wij de metafoor van de Marketing Machine vaak gebruiken. Immers een machine die een essentieel onderdeel mist, zal niet goed werken. Dat geldt ook voor een machine waarin de onderdelen niet op de juiste manier op elkaar staan afgesteld.

Korte lijntjes, duidelijk en flexibel.

Bij Referro houden we niet van onnodige complexiteit of een wollige benadering. Een succesvolle B2B marktbewerking stelt in feite maar 3 eisen:

1. Een relevante en onderscheidende propositie naar de doelgroep (Merk)
2. Connectie met deze doelgroep op basis van de juiste inzichten (Markt)
3. Een efficiënte en effectieve bewerking van deze doelgroep (Rendement)

Referro: Modus Operandi

Van merk, naar markt, naar rendement.

Van Merk, naar Markt, naar Rendement, dat zijn de 3 fases van onze Modus Operandi. Ofwel van een sterk aanbod, naar connectie met je doelgroep, naar het activeren van die doelgroep en dus ‘handel’. Een waarborg voor de klant dat zijn Marketing Machine de juiste onderdelen bevat en dat deze zo op elkaar zijn afgesteld dat het geheel meer is dan de som van de onderdelen. Daarbij blijven wij altijd oog houden voor de meer traditionele – offline – middelen als telemarketing en direct mailings. Door deze slim te integreren in een online aanpak bewijzen wij dagelijks hoe krachtig ze zijn als een onderdeel van een uitgekiende marktbewerking.

Of we deze stappen van A tot Z moeten aanpakken, is natuurlijk sterk afhankelijk van de beginsituatie. Wij kunnen het gehele plan opstellen en uitvoeren, of ingezet worden op specifieke onderdelen. Referro beschikt over een uitgebreide toolbox met bewezen werkmethoden die we op elke deelvraag kunnen toepassen. Deze werkmethoden zijn ontwikkeld door BBN International en worden met inzet van Referro en alle partners in het buitenland continu up-to-date gehouden.

Inspirerende cases.

Benieuwd hoe onze klanten zich hebben voorbereid op de toekomst of wat zij van onze aanpak vonden? Lees hun inspirerende cases.

Back To Top