skip to Main Content

Marketing Compliance & Data Security.

Voor creatieve en resultaat gedreven marketeers vaak niet het meest favoriete onderwerp: marketing compliance, privacy en data beveiliging. Het wordt vaak als hinderlijk ervaren om continu rekening te moeten houden met wat wel en niet is toegestaan. Herken je dit? Tijd voor een wake up call? Telecommunicatie Wetgeving, Wet Bescherming Persoonsgegevens, Wet Meldplicht Datalekken en de AVG. We weten inmiddels allemaal wel het een en ander van opt-in en opt-out (unsubscribe), cookie wetgeving, bel-me-niet register, recht van verzet, post register, etc. Maar in de AVG staan nog meer nieuwe rechten van de Europeaan klaar. De omvangrijke en steeds veranderende wet- en regelgeving, branche specifieke richtsnoeren en codes hebben deze materie inmiddels tot een belangrijk competentiegebied gemaakt.

Wat gaat er veranderen per mei 2018 door de nieuwe AVG wetgeving?

Zo kunnen we...

 • Marketing compliant campagnes voeren;
 • Een sjabloon van een bewerkersovereenkomst aanleveren;
 • Een sjabloon van een sub-bewerkersovereenkomst aanleveren;
 • Consultancy doen;
 • Security maatregelen voor je database nemen;
 • Back-up methoden inregelen;
 • Een rechtenstructuur van je database opzetten en/of daarbij assisteren;
 • Praktische doorvertaling van de wetgeving verzorgen;
 • Dataverrijking van bijv. opt-ins volledig volgens wet- & regelgeving;
 • Het bel-me-niet register voor je verwerken;
 • Compliance in het buitenland regelen met behulp van BBN.

Privacy Waarborg & DDMA

Referro is aangesloten bij de DDMA en mag het Privacy Waarborg voeren. Je kunt er dan ook op vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van klanten en prospects bij marketingacties. Tevens sluiten wij altijd een bewerkersovereenkomst waarmee we op een correcte manier invulling geven aan deze wettelijke verplichting.

Wat is compliancy en data security?

Het is een hardnekkig misverstand dat je hier enkel in B2C marketing mee te maken hebt. Ook in B2B marketing krijg je steeds sneller te maken met data die aangemerkt worden als persoonsgegevens en dus met de Autoriteit Persoonsgegevens. Hoe voorkom en ga ik om met datalekken? Wat moet ik doen om per 25 mei 2018 te voldoen aan de GDPR? Hoe beveilig ik mijn data? Wat moet ik organisatorisch en in werkprocessen inregelen? Hoe krijg ik inzicht in de verschillen die er op dit gebied bestaan tussen landen waar ik buiten Nederland ook nog actief ben? Hoe voorkom ik boetes? Maar ook, hoe kan ik hiermee succesvoller worden?

Desalniettemin geldt: schoenmaker blijf bij je leest! Dat gaat hier zeker op. Wij zijn geen juristen en zullen je altijd adviseren om juridisch advies in te winnen. Wij richten ons op de praktische doorvertaling en hoe je hier in het marketing vakgebied mee om gaat.

Wat impliceert de AVG voor de marketeer?
Back To Top