skip to Main Content
The customer journey mapped out

B2B customer journey

The customer journey describes the full journey a potential buyer travels to convert into a loyal customer – and even beyond. The theory entails a few phases inside this journey that allow marketers to play a role in. In general these phases are distinguished: awareness, interest, evaluation and purchase. Each type of persona takes a different journey towards the purchase: the persona marketer is different from the persona buyer. And yet both personas can be a part of your target audience. Start with exploring the buyer persona’s.

anete-lusina-rFKBUwLg_WQ-unsplash
Who are your customers and where to find them?

Buyer persona's in the customer journey

De buyer persona is een vereenvoudigde weergave van een potentiële koper. Meestal worden verschillende buyer persona’s opgezet voor verschillende functiegroepen. Je kunt er echter voor kiezen om meer specifiekere persona’s op te stellen. Ons advies is dan altijd dat in een roadmap te zetten en stap voor stap naar meer specificatie toe te werken. Beginnen met 20 verschillende persona’s is immers geen goed idee.

In een buyer persona omschrijf je het gedrag en de doelen van de potentiële koper door in diens huid te kruipen. Het opstellen van een buyer persona kun je doen door middel van interviews, enquêtes en desk research. Je kunt ook intern kennis over de persona’s ophalen bij bijvoorbeeld sales of customer support. Belangrijk is dat je voldoende gedegen invalshoeken hebt en het niet simpelweg buikgevoel is.

Tot slot vul je de persona’s aan met de communicatiekanalen die zij gebruiken om zelf research te doen. Dat kunnen social media platformen zijn maar ook branche-specifieke platformen. Deze kanalen geven aan hoe de persona mediaboodschappen consumeert en dat kan gebruikt worden in een campagne.

Challenges, desires, fears and limitations

The buyer's journey

The buyer’s journey describes the process of awareness to purchase. Every phase holds the thoughts, feelings, challenges and desires of the persona at that point. In the awareness phase you focus more on challenges and desires. In the interest phase you need to wake the buyer’s interest. In the learn and evaluation phase you zoom in on the solution and you counter every last obstacle there is in the last phase. Most important: give them reasons to buy. Although it might seem quite easy, we found that in most companies this is a very difficult task to complete. The better the persona is, the better chance of success a campaign has. We recommend all our customers to work together on your personas and journeys over a few workshops.

blake-wisz-Xn5FbEM9564-unsplash
Back To Top