skip to Main Content

Hoe schrijft u een sterke testimonial

Monique Bijnen

Bij het in de markt zetten van uw bedrijf is het van groot belang om geloofwaardig en betrouwbaar te zijn. Deze geloofwaardigheid en betrouwbaarheid kun je onder andere bewijzen door het gebruik van testimonials. Testimonials zijn citaten van tevreden en enthousiaste klanten waarin zij in hun eigen woorden weergeven wat het resultaat is van jouw dienstverlening of product. Potentiële toekomstige klanten zien van deze betrouwbaarheid graag een vorm van bewijs. Dat wat andere klanten over uw bedrijf zeggen heeft namelijk veel meer ‘bewijskracht’ dan alles wat u zelf te vertellen heeft. Immers, zij hebben geen directe baat bij het aanbevelen van uw product of dienst.

Een sterke  testimonial bevat de volgende informatie:

De drie situatie-vragen

 1. De verleden-vraag: hoe was de situatie voordat diegene klant van u was?

Hoe de situatie was voordat gebruik werd gemaakt van uw bedrijf. Wat was het probleem waar de klant mee worstelde? Wat was de situatie waarin hij/zij zich bevond?

 1. De interventie-vraag: wat heeft uw bedrijf voor hen gedaan of wat sprak hen het meeste aan?

Wat is het resultaat dat uw bedrijf voor hem of haar behaalde? Hoe is de situatie verbeterd door het gebruik ervan? Hoe voelt de klant zich nu? Hoe concreter dit resultaat wordt beschreven, des te krachtiger is de testimonial.

 1. De heden-vraag: hoe is de situatie nu? Wat is er veranderd?

De concrete informatie en authenticiteit

 1. Zorg voor onderscheid: Neem de belangrijkste USP’s van uw bedrijf en probeer om ten minste één testimonial voor elke USP te krijgen. Als de testimonials de voordelen van jouw USP benoemen, versterk je het verhaal enorm.
 2. Maak het concreet: Maak in je testimonial de resultaten van je dienst of product duidelijk en zo meetbaar mogelijk. Hoeveel heeft het opgeleverd of bespaard, noem hierbij getallen en percentages.
 3. Voeg authentieke aanwijzingen toe:
  Foto van de klant of zijn/haar bedrijfspand
  Naam klant
  Woonplaats
  Indien beschikbaar: website

En natuurlijk zet u deze testimonial op uw homepage of bij de producten/diensten waarover uw klant zo tevreden is. Uw klanten hebben uw betrouwbaarheid al ervaren, maar zo toont u dit ook aan uw prospects.

Back To Top