skip to Main Content

Marketingcompetenties en digitalisering: reden voor paniek?

Gerard van den Bogaart

Digitale innovatie heeft een enorme impact op de benodigde competenties binnen een modern en effectief marketingteam. Uit recent onderzoek van Randstad blijkt dat slechts 1/3 van de Nederlandse beroepsbevolking wil werken voor digitaal innovatieve bedrijven. Gaat er in de toekomst een mismatch ontstaan tussen vraag en aanbod? Welke marketingfuncties ontstaan uit digitalisering?

Marketing: één van de meest technische vakgebieden

In 2012 voorspelde Gartner dat in 2017 de chief marketing officer meer aan technologie gaat besteden dan voorheen de chief information officer. Digitalisering en de opkomst van marketing technologie liggen hieraan ten grondslag. Nog altijd stemt dit tot nadenken. Dat geldt ook voor het recent verschenen onderzoek: Employer Brand Research 2017 van Randstad. Hier lees je dat slechts 1/3 van de Nederlandse beroepsbevolking wil werken voor digitaal innovatieve bedrijven en dat 46% denkt dat automatisering geen invloed op hun werk zal hebben.

Nu moeten we voorzichtig zijn met het trekken van al te voorbarige conclusies. Ik onderschrijf echter de voorspelling van Gartner en vanuit het vakgebied redenerend is de mening van werkend Nederland toch anders. Digitalisering van het werk gaat alleen maar een nog hogere vlucht nemen. Moderne marketing en digitale innovatie kan je niet los van elkaar zien. Onderschatten we dan de impact van dit alles dan niet enorm? Kunnen we in de toekomst wel voldoende mensen vinden met de vereiste competenties?

Een goed geölied apparaat

In een serie kleine serie artikelen presenteren we over de door technologie gedreven verandering in de functieprofielen van moderne marketing afdelingen en bureaus. Wij hanteren titels als de marketing technologist, de marketing architect en de brand en creative engineer. Waarom is dat zo en wat houden deze functies in?

Moderne marketing is te vergelijken met een ‘machine’ waarmee alleen succes te behalen valt als mens en techniek als een goed geolied apparaat samenwerken. Dit vraagt om speciale competenties. Lees ook mijn blogs over de marketing technologist, de marketing architect, de creative engineer en de data engineer.

 

 

Back To Top