skip to Main Content

Wat heeft de toekomst in petto voor BBN?

Gerard van den Bogaart

BBN en strategisch partner Circle Research hebben onderzoek gedaan naar de wensen van CMO’s in relatie tot internationale business. Meer specifiek: ‘Wat betekenen die behoeftes voor de positionering van BBN in de toekomst?’

Doelen
Het onderzoek is gericht op het beter begrijpen van:
• de wereld van klant en prospect;
• de criteria die marketeers hanteren bij de keuze voor een bureau;
• hoe past BBN in het concurrentielandschap;
• hoe moeten BBN marketing boodschappen eruit zien.

Aanpak
We hielden 13 interviews met 11 CMO’s en twee pitch consultants. Een zestal BBN bureau’s waren betrokken bij de interviews en evalueerden de bevindingen met Circle Research.

Resultaten
Hier een bloemlezing van de resultaten ten aanzien van een drietal sleutelgebieden:
• Wat CMO’s willen – Dit helpt BBN om een ideale manier van communiceren in te richten;
• Wat CMO’s denken van BBN – Dit helpt BBN beter te begrijpen waar het nu staat;
• Hoe verder? – Wat betekent dit voor BBN en wat moeten we doen.

BBN_infographic

Gerard Van Den Bogaart
Back To Top