skip to Main Content

Van der Velden – Onzichtbaar, onmisbaar

Edwin Wolters

Case - VDV

Over Van der Velden Rioleringsbeheer

Onzichtbaar en onmisbaar

Veel van het werk van Van der Velden Rioleringsbeheer voltrekt zich buiten het gezichtsveld. Met innovatieve riooloplossingen worden riolen en leidingen gerenoveerd soms zelfs zonder graaf-, hak- en/of breekwerk. Het leven zou er zonder een goed werkend riool, heel anders uit zien.

1. Aanleiding

In 2013 kwam Van der Velden bij Referro met het verzoek om hen te helpen bij een herpositionering. Rioolbeheer is een vakgebied wat weinigen aanspreekt en het belang is voor veel mensen onduidelijk. Deze beeldvorming werkte hen inmiddels ook tegen. De groei ambitie van Van der Velden was groot en daarbij is kundig personeel van essentieel belang. Het was lastig voor ze om goede nieuwe mensen te vinden en te binden. De herpositionering moet niet alleen duidelijk afzetten t.o.v. hun concurrenten, maar ook bijdragen aan het imago van rioolbeheer in het algemeen en het excellent werkgeverschap van Van der Velden.

2. Voorbereiding

We zijn gestart met enkele workshops waarin we samen het merkstuurwiel (welke waarden staan we voor) hebben ingevuld, een positioneringskubus (Waar staan we t.o.v. de concurrentie en waar willen naar toe?) en een confrontatie matrix (welke kernwoorden passen nu bij ons en waar moeten we naar toe). Vooraf aan de workshops heeft Referro een concurrentie analyse uitgevoerd en gesproken met diverse stakeholders van Van der Velden en enkele grote klanten. Bij Referro hebben we de doelgroepen, persona’s in beeld gebracht, gebrainstormd over het big long idea en deze in conceptvorm gepresenteerd aan Van der Velden.

3. Resultaat

Deze inzichten hebben geleid tot een nieuwe belofte. Onzichtbaar en onmisbaar. Nieuwe missie en visie statements. Wij hebben het big long idea verder uitontwikkeld tot een website gereed concept. Wij hebben het design aangeleverd van de verschillende webpagina’s en overige door te ontwikkelen content als video’s, fotografie, whitepapers, banners etc. Wij hebben diverse teksten opgeleverd om het design te versterken en content opgeleverd voor de website. Dit alles om de herpositionering kracht bij te zetten. De uitrol van de website heeft Van der Velden bij een andere bestaande partner belegd, daarmee zat onze taak erop.Case - VDV

 

Edwin Wolters
Back To Top