skip to Main Content

Persona's & Buyer's Journey.

B2B Marketing gaat steeds vaker over de inzet van slimme tools als marketing automation. De stap naar Modern Marketing behelst echter meer. Het gaat er nog altijd om dat je de doelgroep op het juiste moment, de juiste informatie via het juiste kanaal kunt aanbieden. Zowel vanuit de inbound als de outbound gedachte. En dus dien je heel goed te weten wie je klant is en hoe zijn inkoop proces verloopt. Met het inzicht uit de beschreven buyer persona en buyer journey vullen wij een kritieke voorwaarde in voor een succesvolle marketingstrategie.

Wat is jouw rol in het koopproces?

We worden vaak gevraagd om...

  • Buyer persona’s op te stellen;
  • Buyer’s journeys op te stellen;
  • Bijpassende content te creëren;
  • Marktonderzoek te doen;
  • Gepersonaliseerde campagnes uit te rollen;
  • Salesfunnels aan te vullen;
  • Inzicht in klanten en/of prospects te creëren;
  • Customer journeys in kaart te brengen en op te stellen;
  • Opgestelde persona’s en journeys in marketing automation te integreren.

Zo deden wij dit voor klanten...

Wat zijn persona's en buyer's journeys?

Een buyer persona en buyer’s journey levert essentiële inzichten voor het aangaan en in stand houden van interactie met je doelgroep. Zonder deze inzichten ben je niet in staat om goed onderbouwde besluiten te nemen over je content strategie en kanaalkeuze. Dit is dermate belangrijk dat gerust gesproken kan worden van een specifiek competentiegebied. Er zijn vele manieren om hier mee aan de slag te gaan. Dat vullen we graag in al naar gelang je behoeften en beschikbare informatie. Het doel is echter altijd: aansluiting vinden bij het interesse en oriëntatie profiel van uw prospect en het op basis daarvan optimaliseren van de customer experience.

Een gepersonaliseerde aanpak past perfect bij inbound marketing.
Back To Top