skip to Main Content
Statement

Privacy

Inleiding
Referro B2B Marketing (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van klanten, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om deze groepen zo goed mogelijk te informeren en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken. Deze heeft betrekking op de website en alle producten en diensten aangeboden door Referro B2B Marketing.

Wij hebben een vrijwillige Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met:

Jesper Mommers
j.mommers@referro.nl
085 070 6936

Wie zijn wij?
Wij zijn Referro: wij adviseren over, executeren en implementeren (onderdelen van) B2B marketing trajecten voor onze opdrachtgevers, zowel op strategisch, tactisch als uitvoerend niveau. Dit privacy statement heeft betrekking op al onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken om je te kunnen informeren over onze producten en diensten.

Wij zijn gevestigd aan Luchthavenweg 81.041 (5657 EA), in Eindhoven en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18062130.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: Initialen, voor- en achternaam, doorkiesnummer en/of mobielnummer, geslacht, e-mailadres (bedrijf), functie, IP-adres, cookie ID en klik- en surfgedrag op www.referro.nl. Wij verwerken géén bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende grondslagen en doelen:

 1. Grondslag: Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst.

Doel: Voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Initialen, voor- en achternaam zijn wettelijk verplicht om aan onze belastingplicht te voldoen (offerte, facturatie).

 1. Grondslag: Gerechtvaardigd marketingbelang.

Doel 1: uitvoeren van marketing (direct marketing, telemarketing, social media marketing) om onze bedrijfsdoelstellingen te behalen. Dit doen we om op het juiste moment met de juiste informatie de juiste persoon te kunnen informeren.

In ons CRM systeem staan klanten en prospects, welke mogelijk interessant zijn voor onze dienstverlening, met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken en interessegebieden om je zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien.

Daarnaast bewegen wij met de sector mee en daarom werven wij nieuwe klanten, toeleveranciers en soms ook nieuwe collega’s. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactdetails en interessegebieden.

Je kan ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, Twitter, LinkedIn en Facebook bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

Ook maken wij voor Referro B2B Marketing gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook, Twitter en via LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.

Als je niet wil dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kun je dat bij ons aangeven via bovenstaande contactgegevens. Ook kun je je hiervoor bij deze platforms afmelden. Hoe je dit doet lees je op de volgende pagina’s:

Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds Referro B2B Marketing advertenties te zien krijgt wanneer je valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

Doel 2: om onze dienstverlening te verbeteren.

Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen, pagina’s, whitepapers, infographics en case studies het meest gelezen worden en open en click rates om te zien of onze nieuwsbrieven en andere e-mails relevant zijn.

 1. Grondslag: Toestemming

Doel: uitvoeren van marketing (e-mail marketing) om onze bedrijfsdoelstellingen te behalen. Dit doen we om op het juiste moment met de juiste informatie de juiste persoon te kunnen informeren.

Je kan je bij ons aanmelden voor een nieuwsbrief en andere e-mailings, dit kan via online formulieren, telefonisch of mondeling. Soms gepersonaliseerd, en soms niet. Als je geen nieuwsbrieven of e-mails meer wil ontvangen, dan kan je je in iedere e-mail uitschrijven.

Rechten van betrokkenen
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@referro.nl of 013-528 73 07.

 • Recht op inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Recht op rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Recht om vergeten te worden: Je kan de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Recht om de verwerking te beperken: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Recht van verzet: voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Recht op overdraagbaarheid (data portabiliteit): Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Dit kun je doen door je uit te schrijven van onze e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wilt intrekken, kun je contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de AP: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag en zorgen we zo spoedig mogelijk voor een oplossing. Je hebt na 25 mei 2018 ook het recht een klacht in te dienen bij de AP, maar wij hopen van harte dat dat natuurlijk niet nodig is.

Derde ontvangers
Voor de uitvoering van marketingactiviteiten schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen “derde ontvangers” maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met een ESP, een cloud omgeving, een VPS provider, een websitehostingpartij en maken gebruik van Google diensten. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Referro B2B Marketing.

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Bewaartermijnen
Wij maken gebruik van verschillende systemen om onze marktbewerking
optimaal te kunnen uitvoeren. Hieronder staat aangegeven hoe lang data bewaard wordt.

 • Google Analytics: 26 maanden na de laatste activiteit op onze website. Data kan opgeslagen worden buiten de EU, maar Google voldoet hiervoor aan het Privacy Shield.
 • Smartsupp: 14 dagen na het voeren van een gesprek. Data staat opgeslagen in Tsjechië (binnen de EU).
 • CRM: We bewaren persoonsgegevens ten behoeve van onze marktbewerking. Wanneer blijkt dat een persoon uit dienst is en niet langer een relevante functie binnen het betreffende bedrijf bekleedt, wordt dit aangepast in het systeem en na één jaar wordt deze data verwijderd uit ons systeem. Hierna blijft deze data nog één maand beschikbaar in backups, waarna deze volledig verwijderd is. Data staat opgeslagen in Nederland (binnen de EU).
 • SharpSpring: We bewaren persoonsgegevens ten behoeve van onze marktbewerking. De gegevens in SharpSpring worden gesynchroniseerd met ons CRM systeem. Wanneer blijkt dat een persoon niet langer in dienst is van het betreffende bedrijf, wordt deze persoon afgemeld van verdere communicatie. Deze data wordt na één jaar verwijderd uit het systeem. Sharpspring bewaart persoonsgegevens in backups gedurende zeven dagen. Data kan opgeslagen staan buiten de EU, maar Sharpspring voldoet hiervoor aan het Privacy Shield.
 • LeadInfo: We bewaren geen persoonsgegevens ten behoeve van onze marktbewerking. LeadInfo koppelt bedrijfsgegevens aan het IP adres waarmee onze website bezocht wordt. Het IP adres wordt vervolgens niet vastgelegd.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens van deze verschillende systemen, verwijzen we graag naar het privacy statement van de betreffende organisatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming met rechtsgevolg plaats.

Links
Op de websites van Referro B2B Marketing zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Referro B2B Marketing is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Statement

Cookies

Onderstaande tekst is automatisch gegenereerd door Cookiebot.

Back To Top