skip to Main Content
Yellowstar

Social supply chains in retail

Yellowstar maakt supply chains zowel inbound als outbound volledig voorspelbaar en transparant. Maar even zo goed realiseren zij customized softwareoplossingen voor intermodale transport management systems, dynamische planborden, terminal operating systems en klant- of carrierportalen. Medewerkers en ketenpartners zitten via de software zelf aan het stuur. Naar eigen wens in te regelen dashboards maken voor iedereen zelfstandig handelen mogelijk. Van orders invoeren, documenten uploaden tot operationele planningen en nog veel meer. Door real-time zicht op de keten kan elke schakel steeds proactief sturen en bijsturen. Ieders job wordt leuker en aantrekkelijker. Het resultaat voor de klant: bewezen meer efficiency, betere dienstverlening, minder verspilling en lagere kosten.

Periode

2018

Expertises

(Merk) bekendheid vergroten
Advertising & Retargeting
Content marketing

Briefing

Vanuit Yellowstar kwam de vraag om de retailbranche gericht te benaderen met behulp van content geschreven op deze doelgroep. De bedoeling is dat deze content vervolgens op een structurele manier aangeboden wordt aan de doelgroep.

Project

Na het in kaart brengen van het klantprofiel, dat bestond uit logistiek verantwoordelijken binnen de retail, kon er gestart worden met een gerichte e-mailcampagne, waarbij prospects door de eerste fases van de buyer’s journey zijn geleid met inspirerende en onderwijzende content.

De campagne heeft geleid tot meer naamsbekendheid en kennisverbreding onder de doelgroep.

Back To Top