skip to Main Content
Yellowstar

Content strategie voor supply chain IT

Yellowstar verbindt en optimaliseert logistieke ketens en maakt deze volledig voorspelbaar. Over bestaande systemen heen biedt zij bedrijven real-time zicht op deze supply chains. Yellowstar onderscheidt zich in het feit dat zij echt de gehele keten overzien. Door real-time zicht op de keten kan elke schakel steeds proactief sturen en bijsturen. Ieders job wordt leuker en aantrekkelijker.

Daarnaast, met behulp van de modernste internettechnologie is het mogelijk om mensen met elkaar te verbinden en systemen ‘sociaal’ te maken. Afdelingen, toeleveranciers, klanten en hun klanten kunnen zo naadloos samenwerken. Het resultaat voor de klant: bewezen meer efficiency, betere dienstverlening, minder verspilling en lagere kosten.

Expertises

B2B campagne
Content strategie
Customer journey
Marketing Automation
Naamsbekendheid

Briefing

Vanuit Yellowstar kwam de vraag om verschillende branches nationaal en internationaal (o.a. retail en logistiek) gericht te benaderen met specifieke content geschreven op de verschillende doelgroepen/persona’s. Wij hebben deze content voor Yellowstar vervolgens op een structurele manier aangeboden aan de doelgroepen. Referro heeft Yellowstar hierbij geholpen, door vele campagnes uit te voeren.

Een voorbeeld case hiervan is dat Yellowstar de relatie met de logistiek manager verder wilde versterken. Laten zien dat ze weten waar de logistieke professionals beren op de weg zien, of waar zij dringend behoefte aan hebben. Met de social supply chain oplossingen van Yellowstar wordt perfect ingespeeld op deze issues.

Project

Na het in kaart brengen van een profiel aan de hand van o.a. persona workshops, kon er gestart worden met gerichte e-mailcampagnes, waarbij prospects door de eerste fases van de buyer’s journey zijn geleid met inspirerende en slimme content.

Bij de voorbeeld case van de logistiek managers, was een e-mailcampagne met een download mogelijkheid voor een uitgebreid trendrapport de basis van de campagne. Daarnaast werden nog een extra whitepaper en infographics ingezet. Als leuk extraatje hebben we later in dezelfde campagne alle logistiek managers verrast met een drietal leuk geïllustreerde ‘held op sokken’ ansichtkaarten. Deze DM actie werd afgesloten met een leuk cadeau: echte gele Happy Socks. Zo toveren we toch nog een lach op het gezicht van de veel te drukke logistiek manager.

Een ander voorbeeld van ons werk voor Yellowstar ging over het meten van de digitale ketenverantwoordelijkheid.

We hebben ook de digitale ketenverantwoordelijkheid getest van de doelgroepen van Yellowstar. Waar sta je als organisatie in de supply chain ontwikkelingen? Met enkele emails hebben we ze gevraagd om mee te werken aan een kleine enquête. De uitkomst van het onderzoek ontvingen ze direct in hun mailbox met ook de toegang tot het whitepaper “Over trends in de logistiek en het belang van innovatie voor 3 en 4 PL’s”. Veel mensen hebben het onderzoek ingevuld en kwamen in contact met Yellowstar naar aanleiding van deze campagne.

Back To Top