skip to Main Content

Deel 1 -Thoughts on thought leadership

Gerard van den Bogaart

Wat is nu eigenlijk thought leadership en wat betekent het voor de marketeer en zijn bedrijf als men deze concurrentiepositie in wil nemen? Laten we voorop stellen dat men niet zomaar thought leader wordt, dat moet groeien. Jezelf uitroepen tot thought leader is niet de manier. Het iniatief ligt bij de ontvanger; deze moet u als zodanig gaan zien en ervaren.

Kunt u zo enkele thought leaders noemen?
Er zijn er aardig wat, maar als ik schrijf over Smart Highways aan welk bouwbedrijf denkt u dan? Of aan welk automobielmerk denkt u bij volledig elektrisch rijden in een auto die er niet uitziet als een doos op wielen? Bij cradle-to-cradle processen in de tapijtindustrie? Of bij chemie voor de mens? Ik ben benieuwd of u weet over welke bedrijven ik het hier heb.

Is het dan alleen voorbehouden aan grote bedrijven?
Nee, thought leadership is niet alleen weggelegd voor grote bedrijven, zelfs individuele bloggers kunnen deze positie bereiken en bouwen vaak een bestand van vele duizenden volgers op. Het betekent wel hard werken én noblesse oblige. Thought leadership is het bereiken van een hoog reputatieniveau door het delen van superrelevante content. Als bedrijf, blogger of vlogger gezien worden als visionair, opiniërend, trendsettend, en sterk klantgeoriënteerd. Thought leadership gaat om het delen van inzichten en ideeën vanuit een unieke visie waarmee nieuwe manieren van denken ontstaan en discussie wordt uitgelokt, wat dan inspireert tot actie.

Jon Miller, VP Product Marketing van Marketo:
“Both thought leadership and content marketing can very effectively build your awareness and brand, but true thought leadership is much rarer. Thought leadership consists of ideas that require attention, that offer guidance or clarity and that can lead people in unexpected, sometimes contrarian directions. Thought leadership needs to be educational and ideally provocative; content marketing can simply be fun or entertaining.”

It’s all about choices
Streven naar thought leadership kan een strategie zijn die bij uw bedrijf past, maar maak weloverwogen de keuze of u uw marketing afdeling de opdracht geeft om deze weg te gaan bewandelen. Welke eigenschappen herkent u nu al in uw bedrijf die aanleiding geven tot deze keuze? Zoals eerder aangehaald; Uzelf zomaar bombarderen tot thought leader gaat niet, er moet een sterke content marketing strategie uitgestippeld worden om die reputatie te bereiken. U moet weten wat er speelt binnen uw target audience. Wat zijn zijn hun vragen en behoeften? Een goed bedoeld initiatief van één van uw mensen, die over een scherpe pen beschikt, is gedoemd te mislukken.

U besluit om er voor te gaan…
Start met de keuze; wil ik thought leader zijn op het gebied van een specifiek thema, product of proces of een totale industrie? Sterk specialistisch, diepgaand of breed? De beschikbaarheid van middelen, budget en tijd van mensen speelt hierbij een grote rol. Er moet voldoende mediadruk ingezet worden om uw doelgroepen daadwerkelijk te bereiken met uw bijzondere visie. Het is een continu proces, een eenmalige campagne is volstrekt onvoldoende. Denk langere termijn: wat is er nodig om gedurende een langere periode baanbrekend en prikkelend te blijven?

Mijn advies: Ga niet over één nacht ijs en besef goed dat u niet zomaar thought leader bent; als u alles goed doet, wordt u dat uiteindelijk. En niet omdat u zelf vindt dat u het bent, maar vooral omdat anderen dat vinden. Lees hier deel 2 over thought leadership

Back To Top